Spolupracovali jsme s:

1. a 2. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Fakultní nemocnice Ostrava

Masarykova univerzita

Česká neurologická společnost

Bratislavský klub medikov

brainon.org